Irish Office

Fáilte romhat chuig Oifig na Gaeilge OT Baile Átha Cliath 

Is í Oifig na Gaeilge OT Baile Átha Cliath an oifig atá freagrach as úsáid, oiliúint, infheictheacht agus as stádas na Gaeilge a fhorbairt i measc mhic léinn agus bhaill foirne de chuid Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath. Baintear na spriocanna seo amach trí raon leathan de thionscadail lena n-áirítear:

Le leagan Gaeilge an tsuímh gréasáin seo a léamh, cliceáil anseo / Please click here to avail of the Irish language version of this website


Oifig na Gaeilge TU Dublin is the office which is responsible for ensuring the development of the use, the visibility, Irish language training and the status of the Irish language amongst the students and staff of Technological University Dublin. These objectives are pursued through various projects which include: