COVID-19

Léigh Treoirlínte reatha agus Uasdátaithe an Rialtais maidir le COVID-19.

Tá sé tábhachtach go n-aithneofar siomptóim COVID-19 agus ndéanfar monatóireacht ar shláinte agus folláine. Má tá siomptóim ar bith a bhaineann le COVID-19 ort, ba cheart duit fanacht sa mbaile, féinaonrú a dhéanamh (fan I do sheomra), láithreach, agus déan tástáil COVID-19. Tá baol ard ann go scaipfear an víreas.

Cé nach bhfuil aon riachtanas dleathach ná náisiúnta clúdach aghaidhe a chaitheamh ar an gcampas, chun iad siúd a d'fhéadfadh a bheith leochaileach a chosaint, bítear ag súil go gcaithfidh gach duine ar champas clúdach aghaidhe i spásanna foghlama agus múinteoireachta; léachtaí, saotharlanna, cistineacha, ceardlanna, foirgnimh agus spásanna comhroinnte, agus an leabharlann san áireamh. Tá na réamhchúramaí á gcur i bhfeidhm le sláinte gach úsáideoir campas a chosaint.

Le do thoil, léigh na treoracha seo le cinntiú go bhfuil do chlúdach aghaidhe á chaitheamh mar is ceart.

Measúnaithe Riosca

Más mian leat cóip den Mheasúnú Riosca I do cheantar a fheiceáil, déan teagmháil le Ceann na Scoile nó Ceann na Roinne, nó leis an oibrí ábhartha Sláinte ┐Sábháilteachta thíos:

CampasTeagmháil
Baile Bhlainséir David Gavin
Gráinseach Ghormáin, Sráid Aungier agus Sráid Bolton Safety.city@tudublin.ie
Tamhlacht Paul Campbell

Uasdátaithe ríomhphoist a seoladh chuig gach mac léinn agus printíseach le linn Sheimeastar 2

Uasdátaithe ríomhphoist a seoladh chuig gach mac léinn agus printíseach le linn Sheimeastar 1

Eolas agus Comhairle maidir le COVID-10

Is féidir gach uasdátú COVID-19 a seoladh chuig mic léinn agus printísigh a léamh anseo. De bharr go n-athraíonn treoracha ar ghearrfhógra, le bhur dtoil, seiceáil bhur gcuntais ríomhphoist Ollscoile agus an suíomh seo chun eolas reatha a fháil.

Cé nach bhfuil aon riachtanas dleathach ná náisiúnta clúdach aghaidhe a chaitheamh ar an gcampas, chun iad siúd a d'fhéadfadh a bheith leochaileach a chosaint, bítear ag súil go gcaithfidh gach duine ar champas clúdach aghaidhe i spásanna foghlama agus múinteoireachta; léachtaí, saotharlanna, cistineacha, ceardlanna, foirgnimh agus spásanna comhroinnte, agus an leabharlann san áireamh. Tá an réamhchúram seo á chur i bhfeidhm chun sláinte gach duine ar champas a chosaint.
Tá na réamhchúramaí á gcur i bhfeidhm le sláinte gach úsáideoir campas a chosaint.

Roinneadh na huasdátuithe seo a leanas le taighdeoirí san Ollscoil:

De bharr go bhféadfadh treoirlínte an Rialtais athrú ar ghearrfhógra, seiceáil an suíomh seo agus bhur gcuntais ríomhphoist Ollscoile d'uasdátaithe rialta.

Tá Polasaithe agus Nósanna Imeachta do Bhaill Foirne ar fáil ar an Inlíon.

Aimseoidh tú freisin an Measúnú i do cheantar.

Cé nach bhfuil aon riachtanas dleathach ná náisiúnta clúdach aghaidhe a chaitheamh ar an gcampas, chun iad siúd a d'fhéadfadh a bheith leochaileach a chosaint, bítear ag súil go gcaithfidh gach duine ar champas clúdach aghaidhe i spásanna foghlama agus múinteoireachta; léachtaí, saotharlanna, cistineacha, ceardlanna, foirgnimh agus spásanna comhroinnte, agus an leabharlann san áireamh. Tá na réamhchúramaí á gcur i bhfeidhm le sláinte gach úsáideoir campas a chosaint.

Sa gcás go mbeadh ort teagmháil a dhéanamh ar dhuine acu, seo liosta na mbainisteoirí freagartha san Ollscoil.

Tá treoracha úsáideacha curthar ar fáil ar an FSS maidir le cé ar chóir dóibh féinaonrú, cén uair, agus cén fhad.

Is féidir gach uasdátú COVID-19 a seoladh chuig baill foirbe a léamh anseo. De bharr go bhféadfadh treoirlínte an Rialtais athrú ar ghearrfhógra, seiceáil an suíomh seo agus bhur gcuntais ríomhphoist Ollscoile d'uasdátaithe rialta.

Is féidir an t-eolas reatha maidir le sláinte phoiblí ón Rialtas, ón FSS agus ón Roinn Breisoideachais agus Ardoidieachais a aimsiú thíos.

Is féidir iar-uasdátaithe ó Fhoinsí Iontafa Eolais ar Shláinte Phoiblí a aimsiú anseo.