Ranganna Gaeilge saor in aisce do mhic léinn agus baill foirne ar líne agus ar champas in OT Baile Átha Cliath don bhliain acadúil nua

11 MFómh, 2019

Cuirfear tús le sraith nua de Ranganna Gaeilge saor in aisce ó Dé Luain 30 Meán Fómhair 2019 do bhaill foirne agus do mhic léinn eagraithe ag Oifig na Gaeilge i gcomhar le Forbairt Foirne, Ollscoil Teicneolaíochta Bhaile Átha Cliath agus Gaelchultúr Teo.

Caith súil ar amchlár na ranganna le feiceáil an bhfuil rang ann a oireann duitse!

Beidh na ranganna ar fáil ag 4 leibhéal éagsúla ó Ghlantosaitheoirí go dtí Meánrang agus beidh siad ar siúl ag am lóin agus um thráthnóna ar feadh uair an chloig. Beidh na ranganna faoi stiúir theagascóirí ardoilte ó Ghaelchultúr agus beidh na ranganna neamhfhoirmiúil agus an bhéim ar scileanna labhartha a fhorbairt. Tugfar tacaíocht sna ranganna agus ó Oifig na Gaeilge chun cáilíocht i dTeastas Eorpach na Gaeilge a bhaint amach.

Beidh deis ag gach duine a dhéanann freastal ar na Ranganna Gaeilge in OT Baile Átha Cliath an seimeastar seo a bheith ag foghlaim ar líne agus ag fáil tacaíocht ar www.ranganna.com. Is suíomh ríomhfhoghlama é ranganna.com atá éasca a úsáid, atá cuimsitheach agus a chuireann ar do chumas Gaeilge nádúrtha laethúil a fhoghlaim ag do luas féin a thacaíonn leis an obair sa seomra ranga.  

Tosóidh na ranganna ón Luan 30 Meán Fómhair ar feadh 8 seachtaine i gcampais Shráid Aungier, Gráinseach Ghormáin agus Sráid Chaoimhín.

Is féidir clárú do ranganna Gaeilge OT Baile Átha Cliath anseo

Tá clár nua páirtaimseartha, an Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil (Leibhéil 3-6 den gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí) a thairiscint ag Oifig na Gaeilge do bhaill foirne a bhíonn ag plé leis an bpobal go rialta agus ag obair i Seirbhísí na Mac Léinn, sa Leabharlann agus san Oifig Eastát. Beidh deis ag na baill foirne a thugann faoin Teastas sa Ghaeilge Ghairmiúil sainteanga a fhoghlaim a bhaineann go dlúth lena gcuid oibre agus cáilíocht aitheanta a bhaint amach ag an am céanna. Má tá spéis agat, seol ríomhphost chuig gaeilge@tudublin.ie nó is féidir suim a léiriú anseo

Tá gach eolas mar gheall ar Ranganna Gaeilge agus Imeachtaí Oifig na Gaeilge le fáil ar shuíomh gréasáin Oifig na Gaeilge.

Déan teagmháil le: Siobhán Nic Gaoithín / Gráinne Ní Bhreithiún in Oifig na Gaeilge, OT Baile Átha Cliath, Áras Ráth an Dúin, Gráinseach Ghormáin, Baile Átha Cliath 7, 01 4027043 / gaeilge@tudublin.ie / www.dit.ie/gaeilge

Ranganna Gaeilge in OT Baile Átha Cliath: https://youtu.be/zYBpnLYF4CM