Lá Oscailte 2023

Lá Oscailte 2023

Bí linn dár Lá Oscailte, Dé Sathairn an 02 Nollaig 2023, Campas Ghráinseach Ghormáin, 10:00-14:00

Ag ár Lá Oscailte buailfidh tú le léachtóirí agus mic léinn ó gach campas. Foghlaimeoidh tú níos mó faoi do chúrsa agus faoi shaol an champais.

#SáraighanFhoghlaim ag OT Baile Átha Cliath

Clárúchán don Lá Oscailte

Dé Sathairn, 02 Nollaig 2023, 10:00 - 14:00

Fógra Cosanta Sonraí
Is é bunús dlíthiúil na hOllscoile chun sonraí pearsanta a phróiseáil ná go bhfuil an phróiseáil riachtanach chun ár gcuid dualgas a chomhlíonadh i réimse an dlí fostaíochta (m.sh. dualgas ó thaobh sláinte agus sábháilteacht fostaithe a chosaint faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair 2005) agus tá an phróiseáil riachtanach ar mhaithe le leas an phobail i réimse na sláinte poiblí. Chun tuilleadh eolais a fháil ar chosaint sonraí maidir leis an bhfoirm seo, déan teagmháil, le do thoil, le hOifigeach Cosanta Sonraí na hOllscoile ag dataprotection@tudublin.ie. Chun tuilleadh eolais a fháil ar Bheartais agus Nósanna Imeachta na hOllscoile um Chosaint Sonraí, féach ar ár suíomh gréasáin.

Lean Sinn Ar