Sracfhéachaint

Sracfhéachaint

 • 28,500+ Mac Léinn
 • 13% de na mic léinn Ardoideachais go léir in Éirinn
  • 38% STEM
  • 23% Gnó ┐Dlí
  • 19% na hEalaíona ┐na Dána
  • 11% Seirbhísí
  • 9% Sláinte ┐Leas
 • 3,350+ Mac Léinn Idirnáisiúnta
 • Campas suaitheanta i nGráinseach Ghormáin agus campais i mBaile Bhlainséir agus Tamhlacht