Lá ‘le Padraig i gcomhar le OT Baile Átha Cliath

16 Mar, 2020

St. Patrick’s Day in company with TU Dublin.

Tá IrisZine mar an chéad iris dhátheangach ag OT Baile Átha Cliath. Is é an sprioc atá againn ná ábhar spéisiúil, ábhartha agus uileghabhálach a chruthú in the Irish language do mhic léinn. Táimid tiomanta do mhic léinn a spreagadh lena gcuid cúpla focal a úsáid. Bímid anseo in OT Baile Átha Cliath ag déanamh iarrachtaí leanúnacha chun an tionchar a bhíonn againn ar an timpeallacht a laghdú agus ar an ábhar sin bheartaigh muid ár n-iris a roinnt libh ar fad on line.

Is scríbhneoirí cruthaitheacha, atá ina mic léinn reatha agus alumni, atá mar fhoireann eagarthóireachta IrisZine agus atá i mblianta, cúrsaí agus áiteanna éagsúla, ach a bhfuil rud amháin i bpáirt acu - a love for the language!

Lean muid ar ár gcainéil meán sóisialta thíos. Cuidigh linn an focal a scaipeadh faoi #TUDublinIrisZine trí é a roinnt, a tweetáil agus a chlibeáil!

IrisZine is the first ever TU Dublin bilingual magazine. Our goal is to create interesting, relevant and inclusive content as Gaeilge for students. We are dedicated to inspiring students to use whatever cúpla focal they have. We here in TU Dublin are continuously making efforts to lower our environmental impact and so we made the decision to share our magazine with you all ar líne.

The IrisZine editorial team consists of creative writers, who are current students and alumni, from different years, courses and locations, who share one thing in common – grá don teanga!

Follow us on our social media channels below. Help us spread the word about #TUDublinIrisZine by sharing, tweeting and tagging us!

View IrisZine on our website or download here.

Instagram: @tudublin_oifignagaeilge & @tudublin

Twitter: @TUDublinOnaG & @wearetudublin

Facebook: TUDublinOifignaGaeilge & TechnologicalUniversityDublin.TUDublin