Tá scoláireachtaí á dtairiscint ag Oifig na Gaeilge do bhaill foirne is mic léinn reatha OT Baile Átha Cliath ar mhaith leo freastal ar chúrsa Gaeilge an samhradh seo.

Tá cúrsaí seachtaine ag leibhéil éagsúla á dtairiscint ag Oideas Gael atá suite sa Ghaeltacht i nDún na nGall. Tá cúrsaí eagsúla ar fáil ó sholáthróirí eile chomh maith.

 

 

Is féidir lebaill foirne reatha OT Baile Átha Cliathar mhaith leo freastal ar chúrsa Gaeilge ag leibhéal ar bith iarratas a dhéanamh ar an scoláireacht. Clúdóidh an scoláireacht 80% de chostas iomlán an chúrsa ag uasteorainn de €200 an duine i dtreo tháillí an chúrsa.

Tá iarratais 2024 oscailte faoi láthair. Is féidir iarratas a chur isteach anseo. Is é 17 Bealtaine 2024 an spriocdháta d'iarratais.

 Gheobhaidh tú deimhniú taobh istigh de sheachtain. Caithfidh na hiarratasóirí a n-éireoidh leoansin clárú agus íoc as an gcúrsa iad féin leis ansoláthróiragus iarraidh orthu Teastas Tinrimhagus Admháil achur ar fáilnuair a bheidhan cúrsacríochnaitheacu.A luaitheis a fhaigheannOifig na Gaeilge na cáipéisí seo aisíocfar thú trí COREExpenses. Aithníonn Acmhainní Daonna an t-am a chaitear ar na cúrsaí Gaeilge / Gaeltachta seo mar oiliúint ach caithfidh tú cead a fháil roimh ré ó do bhainisteoir línelefreastal ar aon chúrsa. Caith súil ar an liosta de na Cúrsaí Samhraidh Gaeilge / Gaeltachta éagsúla ar fáil.

Cúrsaí Samhraidh Gaeilge/Gaeltachta 2023
Oidhreacht Chorca Dhuibhne Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí (066) 915 6100

eolas@cfcd.ie

Gaeltacht Uíbh Rathaigh Gaeltacht Chiarraí Theas - Saoire do Theaghlaigh (066) 947 4888

irishlanguageholidays@gmail.com

Oideas Gael Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall (074) 973 0248

oifig@oideasgael@ie

Gael Linn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 (01) 675 1200

eolas@gael-linn.ie

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe (091) 595 101/595 038

cursaigaeilge@oegaillimh.ie

Comharchumann Ráth Chairn  Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí  (046) 943 2381 

rathcairn@eircom.net 

Colaiste na Rinne   Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge  (058) 46128 

eolas@anrinn.com 

Tionól Gaeilge UCD UCD Scoil Samhraidh -

failte@ucd.ie

 

IsféidirlemicléinnreathaOTBaileÁthaCliathar mhaith leofreastalar chúrsa Gaeilge agleibhéal ar bith iarratas a dhéanamh ar an scoláireacht chun seachtain a chaitheamh ag foghlaim na Gaeilge.Clúdóidhanscoláireacht90% dechostasiomlánanchúrsa ag uasteorainn de €250 an duine.Tá iarratais 2024 oscailte faoi láthair. Is féidir iarratas a chur isteach anseo. Is é 17 Bealtaine 2024 an spriocdháta d'iarratais.


Gheobhaidh tú deimhniú laistigh de sheachtain. Caithfidh na hiarratasóirí a n-éireoidh clárúagus íoc as an gcúrsa iad féin leis ansoláthróiragus ceist a chur orthu Teastas Tinrimhagus Admháil achur ar fáilnuair a bheidhan cúrsacríochnaitheacu. A luaitheis a fhaigheannOifig na Gaeilge na cáipéisí seo aisíocfar thú tríRíomhaistriú Airgid(EFT).