Tá scoláireachtaí á dtairiscint ag Oifig na Gaeilge do bhaill foirne is mic léinn reatha OT Baile Átha Cliath ar mhaith leo freastal ar chúrsa Gaeilge an samhradh seo.

Tá cúrsaí seachtaine ag leibhéil éagsúla á dtairiscint ag Oideas Gael atá suite sa Ghaeltacht i nDún na nGall. Tá cúrsaí eagsúla ar fáil ó sholáthróirí eile chomh maith.

 

 

Is féidir le baill foirne reatha OT Baile Átha Cliath ar mhaith leo freastal ar chúrsa Gaeilge ag leibhéal ar bith iarratas a dhéanamh ar an scoláireacht. Clúdóidh an scoláireacht 80% de chostas iomlán an chúrsa ag uasteorainn de €200 an duine i dtreo tháillí an chúrsa. Tá iarratais 2023 oscailte faoi láthair. Is é 15 Bealtaine 2023 an spriocdháta d'iarratais.

Gheobhaidh tú deimhniú taobh istigh de sheachtain. Caithfidh faighteoirí rathúla ansin clárú agus íoc as an gcúrsa iad féin leis an soláthróir agus ceist a chur orthu Teastas Tinrimh agus Admháil a chur ar fáil nuair a bheidh an cúrsa críochnaithe acu. A luaithe is a fhaigheann Oifig na Gaeilge na cáipéisí seo aisíocfar thú trí CORE Expenses. Aithníonn Acmhainní Daonna an t-am a chaitear ar na cúrsaí Gaeilge / Gaeltachta seo mar oiliúint ach caithfidh tú cead a fháil roimh ré ó do bhainisteoir líne le freastal ar aon chúrsa. Caith súil ar an liosta de na Cúrsaí Samhraidh Gaeilge / Gaeltachta éagsúla ar fáil.

Cúrsaí Samhraidh Gaeilge/Gaeltachta 2023
Oidhreacht Chorca Dhuibhne Baile an Fheirtéaraigh, Co. Chiarraí (066) 915 6100

eolas@cfcd.ie

Gaeltacht Uíbh Rathaigh Gaeltacht Chiarraí Theas - Saoire do Theaghlaigh (066) 947 4888

irishlanguageholidays@gmail.com

Oideas Gael Gleann Cholm Cille, Co. Dhún na nGall (074) 973 0248

oifig@oideasgael@ie

Gael Linn 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 (01) 675 1200

eolas@gael-linn.ie

Acadamh na hOllscolaíochta Gaeilge Áras Mháirtín Uí Chadhain, An Cheathrú Rua, Co. na Gaillimhe (091) 595 101/595 038

cursaigaeilge@oegaillimh.ie

Comharchumann Ráth Chairn  Ráth Chairn, Baile Átha Buí, Co. na Mí  (046) 943 2381 

rathcairn@eircom.net 

Colaiste na Rinne   Rinn Ó gCuanach, Dún Garbhán, Co. Phort Láirge  (058) 46128 

eolas@anrinn.com 

Tionól Gaeilge UCD UCD Scoil Samhraidh -

failte@ucd.ie

iarratais 2023 oscailte faoi láthair. Is é 15 Bealtaine 2023 an spriocdháta d'iarratais.

Is féidir le mic léinn reatha OT Baile Átha Cliath ar mhaith leo freastal ar chúrsa Gaeilge ag leibhéal ar bith iarratas a dhéanamh ar an scoláireacht chun seachtain a chaitheamh ag foghlaim na Gaeilge. Clúdóidh an scoláireacht 90% de chostas iomlán an chúrsa ag uasteorainn de €250 an duine. Tá iarratais 2023 oscailte faoi láthair. Is é 15 Bealtaine 2023 an spriocdháta d'iarratais.

Gheobhaidh tú deimhniú laistigh de sheachtain. Caithfidh faighteoirí rathúla ansin clárú agus íoc as an gcúrsa iad féin leis an soláthróir agus ceist a chur orthu Teastas Tinrimh agus Admháil a chur ar fáil nuair a bheidh an cúrsa críochnaithe acu. A luaithe is a fhaigheann Oifig na Gaeilge na cáipéisí seo aisíocfar thú trí Ríomhaistriú Airgid (EFT).  

iarratais 2023 oscailte faoi láthair. Is é 15 Bealtaine 2023 an spriocdháta d'iarratais.