Acht na dTeangacha Oifigiúla

Ní mór do OT Baile Átha Cliath cloí leis na freagrachtaí dlíthiúla atá uirthi de réir Acht na dTeangacha Oifigiúla. Is é príomhaidhm an Achta ná a chinntiú go gcuirtear feabhas ar sholáthar seirbhísí poiblí trí Ghaeilge agus normalú a dhéanamh ar rogha ghníomhach an tsaoránaigh cibé teanga oifigiúil, an Ghaeilge nó an Béarla, ar mian leo a úsáid. Mar chomhlacht poiblí, ní mór do OT Baile Átha Cliath an méid seo a chinntiú:

Má theastaíonn cúnamh uait le haistriúcháin nó le foghraíocht, seol ríomhphost chuig gaeilge@tudublin.ie.

 

Tá dualgas reachtúil ar OT Baile Átha Cliath forálacha sonracha a dhéanamh maidir le seirbhísí dátheangacha a sheachadadh ar bhealach comhleanúnach comhaontaithe trí chreat pleanála reachtúil, ar a dtugtar ‘scéim’, nó mar atá á leasú faoi láthair sa reachtaíocht, don rud a ndéantar tagairt dó mar ‘chaighdeán’. Chun ullmhú do na caighdeáin nua a bhfuiltear ag súil leo, molaimid an méid seo a leanas:

  • go mbeadh gach córas nua TFC in ann ainm duine, is an seoladh nó teideal sa Ghaeilge acu a thaifeadadh i gceart, .i. go bhfuiltear in ann síntí fada a thaifeadadh ar ghutaí leithéidí Seán Ó Dúill seachas Sean O Duill
  • go mbeadh aon fhoirm nua atá á cruthú go hiomlán dátheangach, leis an téacs Gaeilge ar dtús
  • go mbeadh aon lógó atá á athnuachan nó á athrú go hiomlán dátheangach, leis an téacs Gaeilge ar dtús